iStudio

Jak sklepy elektroniczne pozbyły się problemu niezbilansowania zapasów i poprawiły wskaźniki rotacji. Przejście od zarządzania ręcznego do automatyzacji zarządzania zapasami na przykładzie przypadku iStudio.

Electronics

 • 57%

  Wzrost sprzedaży

 • 36%

  Poprawa wskaźnika obrotów

Przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem oprogramowania systemu zarządzania zapasami firma iStudio borykała się z problemem niezbilansowanych stanów magazynowych oraz brakiem matrycy asortymentowej w systemie księgowym. Wszystkie zamówienia w sieci były tworzone półautomatycznie z wykorzystaniem systemu księgowego i programu Excel. Asortyment był ustalany dla każdego zamówienia na podstawie resztek dostawców w trybie ręcznym. Takie podejście do formowania zamówień wymagało dużo czasu i powodowało nieuniknione błędy wynikające z czynnika ludzkiego. Nadwyżka niskomarżowych SKU i zamrożony kapitał w towarach utrudniały rozwój i skalowanie sieci. Firma musiała zmienić swoje procesy biznesowe i zoptymalizować zapasy w całej sieci. 

Głównymi celami projektu wdrożenia LEAFIO Inventory Optimization w sieci iStudio były:

 • Zmniejszenie nadwyżek magazynowych i optymalizacja asortymentu;
 • Poprawa wskaźników rotacji;
 • Automatyzacja zamówień;
 • Automatyzacja zarządzania asortymentem.

Proces wdrażania

Na wstępnym etapie wdrożenia przeprowadzono dokładną analizę procesów biznesowych w sieci iStudio. Dane z systemu magazynowego klienta zostały zintegrowane z rozwiązaniem LEAFIO. Przed uruchomieniem, zespół wdrożeniowy przeprowadził szkolenia z funkcjonalności Optymalizacji Zapasów LEAFIO dla pracowników sieci sklepów. W dalszej kolejności wszystkie główne kategorie produktów zostały podłączone do systemu zarządzania zapasami. System zarządza około 9000 SKU. 

W trakcie wdrożenia LEAFIO został dostosowany do wymagań sieci, a procesy zostały ustalone:

 • Obliczanie bufora (docelowy poziom zapasów w każdym punkcie składowania) dla każdego SKU;
 • Ustawienie dziennego autozamówienia i wysłanie go do magazynu centralnego z formowaniem zamówień cross-dockingowych, w zależności od harmonogramu ustalonego z dostawcami;
 • Codzienny przegląd wielkości bufora dla towarów, które są zarządzane przez system i w razie potrzeby wydawane są zalecenia dotyczące zmiany buforów;
 • Śledzenie zamówień opóźnionych lub będących w tranzycie, ponieważ wpływają one na liczbę kolejnych zamówień;
 • Wdrożona jest możliwość elastycznego analizowania kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym.

Wyniki projektu

Efektem wspólnej pracy LEAFIO i iStudio jest:

 • Automatyzacja procesu zamówień;
 • Proces zarządzania zapasami stał się bardziej przejrzysty;
 • Zapasy w sklepach kształtowane są z uwzględnieniem dynamiki sprzedaży;
 • Sprzedaż wzrosła o 57% (przy wzroście zapasów o 27%);
 • Wskaźnik rotacji poprawił się o 36%;
 • Zmniejszono ilość nadwyżek towarowych;
 • Nadwyżka jest automatycznie redystrybuowana do sklepów zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Znacznie skrócony czas pracy ręcznej wszystkich procesów inwentaryzacyjnych.

Stay informed - Join our mailing list!

Sign up for our newsletter to receive a monthly digest of our most valuable resources.