Wydajny moduł BI

Dogłębna analityka dla szerokiego wzrostu i dobrobytu

Moduł LEAFIO BI to nie tylko zestaw raportów do zarządzania zapasami w handlu detalicznym, ale także potężny motor wydajności i rentowności Twojego biznesu.
Właściwe wyliczenie KPI pozwala dowiedzieć się, gdzie są inwestowane pieniądze w działalność operacyjną i kiedy zwrócą się jako zysk.

image - Dogłębna analityka dla szerokiego wzrostu i dobrobytu image - Dogłębna analityka dla szerokiego wzrostu i dobrobytu

Coś idzie nie tak z twoimi zapasami, jeśli:

 • icon- icon-hover-
  Istnieje nierównowaga między nadwyżką w jednym sklepie a brakiem zapasów tego samego produktu w innych
 • icon- icon-hover-
  Dostępność różni się kilkakrotnie dla sklepów tego samego formatu i o podobnym czasie realizacji.
 • icon- icon-hover-
  Dostępność i obrót pogarszają się w tym samym czasie
 • icon- icon-hover-
  Występuje negatywny trend kluczowych wskaźników efektywności w zarządzaniu zapasami
Feedback icon
Wykorzystaj nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w swojej podróży do doskonałości biznesowej.

MODUŁ LEAFIO INVENTORY OPTIMIZATION BI: JAK TO DZIAŁA

Moduł BI z LEAFIO, jak najnowocześniejsze narzędzie diagnostyczne, sprawdza "kondycję" gospodarki magazynowej za pomocą istotnych wskaźników detalicznych z 40+ raportami dogłębnej analizy.

 • image-Analiza LFL image-Analiza LFL

  Analiza LFL

  Raport pomaga monitorować dynamikę kluczowych wskaźników i znaleźć krytyczne problemy w porównaniu do poprzednich okresów (lat, miesięcy, tygodni). LEAFIO wygeneruje informacje na temat kluczowych metryk zarządzania zapasami: zapasów, sprzedaży, nadwyżek, utraconej sprzedaży, rotacji i dostępności z możliwością analizy według kategorii, dostawcy lub menedżera.

 • image-Analiza według SKU image-Analiza według SKU

  Analiza według SKU

  Raport uzupełnia analizę LFL o bardziej szczegółowe informacje na temat każdego SKU i jego miejsca składowania na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. W ten sposób można szybko, bez analizowania każdego produktu, ocenić sytuację wszystkich produktów i ich bilans w różnych sklepach detalicznych dzięki wygodnej wizualizacji - kolor czerwony sygnalizuje pogorszenie wskaźników, zielony - poprawę.

 • image-Przyczyny utraty sprzedaży image-Przyczyny utraty sprzedaży

  Przyczyny utraty sprzedaży

  Szczegółowa analiza utraconej sprzedaży pozwala na szybkie określenie przyczyny strat na poziomie produktu, kategorii, menedżera czy dostawcy i podjęcie najbardziej odpowiednich działań w celu jej uniknięcia. Na przykład ustalenie, że większość utraconej sprzedaży wynika z niedotrzymywania przez dostawcę terminów dostaw, może być powodem do rewizji warunków współpracy lub zmiany dostawcy.

 • image-Dostawcy image-Dostawcy

  Dostawcy

  Sekcja pozwala ocenić jakość współpracy z konkretnym dostawcą i jego rzetelność. Na wykresach wyświetlane są istotne informacje: co zostało zamówione u dostawcy pod względem ilości i kosztów; co zostało wykonane lub nie i na jakich zasadach; udział dostawcy w zakupach i sprzedaży sklepu lub całej sieci. Monitorowanie i mierzenie poziomu obsługi pomaga optymalizować portfel dostawców i szybko przepracować problemy związane z interakcją.

 • image-Promo image-Promo

  Promo

  System zapewnia pełne raportowanie zakończonych promocji w podziale na typy i okresy. Dzięki temu LEAFIO analizuje efektywność działań promocyjnych pod kątem sprzedaży, dostępności produktu w okresie promocji, jego skuteczności w zakresie wzrostu sprzedaży oraz sald po promocji, które mogą znacząco wpływać na obrót produktem. Zaawansowana analiza promocyjna pozwala na bardziej wyważone podejście do planowania i prowadzenia promocji, a także na uniknięcie częstych błędów po akcjach promocyjnych.

 • image-ABC(D) & XYZ analiza image-ABC(D) & XYZ analiza

  ABC(D) & XYZ analiza

  Kompleksowa analityka zarządzania produktami w ramach macierzy asortymentowej. Analiza ABC(D) śledzi zmiany w dynamice sprzedaży SKU, przypisując je do odpowiedniej kategorii produktu. XYZ grupuje również produkty według zmienności sprzedaży. Dzięki temu te dwie analizy pozwalają w kilku kliknięciach uzyskać szczegółową analitykę pozwalającą na jak najbardziej efektywną optymalizację asortymentu.

Number icon

ZALETY LEAFIO POGŁĘBIONA ANALIZA

80
%
mniejsza ilość pracy ręcznej
50
%
mniejsza ilość utraconej sprzedaży
30
%
szybszy obrót
6
%
miesiąc ROI

ZALETY LEAFIO BI-MODULE:

 • icon-Zwiększona wydajność icon-hover-Zwiększona wydajność

  Zwiększona wydajność

  Dzięki regularnemu monitorowaniu wskaźników KPI można ocenić wkład każdego uczestnika łańcucha dostaw, znacznie poprawiając efektywność na każdym etapie.
 • icon-Terminowa diagnoza icon-hover-Terminowa diagnoza

  Terminowa diagnoza

  Mając wszystkie informacje o stanie zapasów zawsze pod ręką, można szybko zauważyć i naprawić pojawiający się problem oraz uniknąć ewentualnych strat.
 • icon-Przejrzystość i jasność icon-hover-Przejrzystość i jasność

  Przejrzystość i jasność

  W czasie rzeczywistym możesz zobaczyć, gdzie są inwestowane Twoje pieniądze, jak efektywnie pracują dla Ciebie i które procesy biznesowe wymagają natychmiastowej poprawy.
 • icon-Siła robocza i gospodarka czasu icon-hover-Siła robocza i gospodarka czasu

  Siła robocza i gospodarka czasu

  Oszczędność czasu menedżerów poświęcanego na tworzenie skomplikowanych raportów analitycznych i generowanie wniosków umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji.

Sprawdź demo optymalizacji zapasów LEAFIO

Zwiększ obroty i rentowność swojego handlu detalicznego!

Twoje dane są przechowywane w celach komunikacji business-to-business. Zobacz naszą Polityką Prywatności

LEAFIO AI RETAIL PLATFORM:

 • Zarządzanie świeżymi zapasami

  System pomaga osiągnąć równowagę pomiędzy dostępnością a brakiem odpisów. Biorąc pod uwagę dużą zmienność, nierównomierny popyt w ciągu tygodnia, datę ważności, szczelinę dostawy dostawcy w ciągu dnia można sprawić, że zarządzanie zapasami i marżami różnych kategorii towarów świeżych będzie bardziej precyzyjne.

 • Uzupełnianie i alokacja w wielu warstwach

  Bardzo dokładna prognoza, dotycząca zapasów bezpieczeństwa podczas zarządzania zapasami w magazynach regionalnych i centralnych. Uwzględniana jest prognoza popytu na poziomie DC i wszystkich części łańcucha dostaw, a także różne procesy biznesowe: true cross docking, pick by line, pick by zero oraz alternatywna opcja składowania.

 • Wnikliwy Dashboard

  Dashboard został kreatywnie zaprojektowany dla nowego poziomu zaangażowania menedżerów w proces optymalizacji zapasów. Wizualny i przejrzysty jak nigdy dotąd. Możesz skupić się na tym, co istotne, zrozumieć problemy bez głębokiej analizy; podpowiada, gdzie szukać, aby podjąć decyzje menedżerskie.