Optymalizacja zapasów LEAFIO

Tablica rozdzielcza

Optymalizacja zapasów dzięki wnikliwej tablicy rozdzielczej

Pulpit nawigacyjny to funkcjonalne narzędzie, które pozwala menedżerowi skupić się na tym, co istotne i zrozumieć problemy na pierwszy rzut oka, bez głębokiej analizy. Zachowując intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, daje możliwość szybkiej oceny stanu zapasów i zadań menedżera.

image - Optymalizacja zapasów dzięki wnikliwej tablicy rozdzielczej image - Optymalizacja zapasów dzięki wnikliwej tablicy rozdzielczej

2 KLUCZOWE BLOKI W WNIKLIWYM DASHBOARDZIE

Strategiczny dashboard
Pomaga przeglądać tygodniowe analizy KPI
Strategic

Strategiczny dashboard zapewnia analizę na najwyższym poziomie zapasów, sprzedaży, dostępności i obrotu, ich dynamiki, a także efektywności korzystania z systemu i dokładności w wysyłaniu ocen zamówień; oferuje menedżerowi wgląd w zarządzanie zapasami, który może pokazać niejasne obszary problemowe bez głębokiej analityki.

Koncentruje pracę menedżera na:
KPI's
 • Średnie zapasy i ich struktura

  Istotne jest zwrócenie uwagi na strukturę zapasów: czy w nadwyżce zamrożona jest znaczna ilość pieniędzy, czy też ekspozycja towarów.

 • Sprzedaż

  Szybko zorientujesz się, która sprzedaż spada: regularna czy promocyjna. Dzięki temu błyskawicznie określisz, gdzie szukać przyczyny.

 • Dostępność

  Ten wskaźnik jest niezbędny do analizy, kiedy utrzymuje się trend spadającej sprzedaży, ponieważ poziom merchandisingu wpływa na poziom sprzedaży.

 • Obroty

  Wskaźnik efektywności, który zależy przede wszystkim od dynamiki sprzedaży i średniego stanu zapasów.

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU
 • Procent podłączonego asortymentu

  Pomaga ocenić efektywność wykorzystania systemu przez sieć, czyli procent asortymentu zamawianego poprzez Leafio Inventory Optimization.

 • Procent autowysyłki

  Pokazuje, czy rzeczywiście wykorzystujesz wszystkie funkcje systemu w swojej działalności.

 • Procent korekt zamówień

  Pokazuje stopień ingerencji użytkowników w system.

 • Statystyka zamówień generowanych przez system i kierownika

  Przedstawia wgląd w całkowitą liczbę zamówień wygenerowanych przez system, ile z nich zostało wysłanych do dostawców oraz procentowy stosunek zamówień wygenerowanych przez system do zamówień stworzonych ręcznie.

INSIGHTS
 • Analiza problemu

  Stosując metodologiczne podejście, system dostarcza nie tylko informacji, ale już przeanalizowany problem, który może mieć poważny wpływ na działalność firmy.

 • Martwe zapasy

  System podkreśla nie tylko procent martwych zapasów, ale również oblicza ile pieniędzy jest zamrożonych w danym momencie, co umożliwia prawidłową redystrybucję budżetu. Dzięki temu, pozbywając się spowalniaczy, można przeznaczyć środki na dalszy rozwój biznesu.

Operacyjna tablica rozdzielcza
Niezbędne do efektywnej codziennej pracy
Operational

Operacyjny dashboard dla planisty popytu, skupiający się na zadaniach asortymentowych i personalnych; spersonalizowane bloki systemu, z których menedżer korzysta najczęściej. Dostarcza kierownikowi aktualną listę zadań i pokazuje na bieżąco, jak zmieniły się konkretne wskaźniki nadwyżek i utraconej sprzedaży w systemie Leafio Inventory Optimization. W przypadku ujemnej dynamiki system oferuje dodatkowy raport, który pomaga zrozumieć przyczynę trendu. Z pulpitu operacyjnego można od razu przejść do dowolnej strony aplikacji z konkretnie dostosowanymi filtrami.

Koncentruje pracę menedżera na:
KRUCZOWE PRZYCZYNY / WSKAŹNIKI
 • Czy wymiana danych zakończyła się sukcesem

 • Czy wszystkie zamówienia są generowane i wysyłane do dostawców

 • Czy pojawiły się jakieś nowe produkty, które szczególnie wymagają uwagi kierownika

 • Jakie błędy wpływające na poprawność zamówień należy poprawić

ANALIZA KPI I SZYBKA OPTYMALIZACJA PROCESÓW
 • Nadmiar zapasów

 • Utracona sprzedaż

 • Szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji w systemie

Quote icon
Osiągnij nowy poziom zaangażowania menedżerów dzięki procesowi optymalizacji zapasów - bardziej wnikliwy, wizualny i przejrzysty niż kiedykolwiek.

LEAFIO INSIGHTFUL DASHBOARD KORZYŚCI:

Dane z pulpitu nawigacyjnego pozwalają kierownictwu na zrozumienie, w jakim stopniu system jest wykorzystywany, w jakim stopniu pomaga firmie i jaką część rutynowych zadań obejmuje.

 • icon-Wszystkie KPI zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym na pierwszy rzut oka icon-hover-Wszystkie KPI zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym na pierwszy rzut oka

  Wszystkie KPI zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym na pierwszy rzut oka

  Zrobiliśmy wszystko, aby kierownik miał wskaźniki gospodarki magazynowej na pierwszy rzut oka, przejrzyste i w pełni dostępne
 • icon-Priorytetyzacja zadań rutynowych icon-hover-Priorytetyzacja zadań rutynowych

  Priorytetyzacja zadań rutynowych

  Nie trzeba tracić czasu na zastanawianie się od czego zacząć. System sam ustalił priorytety zadań menedżera.
 • icon-Koncentracja menedżera icon-hover-Koncentracja menedżera

  Koncentracja menedżera

  Dashboard to nie tylko narzędzie do wizualizacji. Dashboard wyświetla trendy i spostrzeżenia, które natychmiast pokazują, gdzie wymagane jest zaangażowanie menedżera.
 • icon-Szybka ocena stanu zapasów icon-hover-Szybka ocena stanu zapasów

  Szybka ocena stanu zapasów

  Najwyższe kierownictwo może w łatwy i szybki sposób ocenić jakość zarządzania zapasami w firmie oraz wydajność systemu. Wystarczy 5 sekund, aby te informacje były dostępne i wizualne.

Sprawdź demo optymalizacji zapasów LEAFIO.

Zwiększ obroty i rentowność swojego handlu detalicznego!

Twoje dane są przechowywane w celach komunikacji business-to-business. Zobacz naszą Polityką Prywatności

LEAFIO AI RETAIL PLATFORM:

 • Automatyczne uzupełnianie zapasów

  Kompleksowa funkcja, która obejmuje automatyczne obliczanie zapotrzebowania ilościowego na zamówienie, automatyczne generowanie zamówień, automatyczną wysyłkę zamówień, automatyczną edycję złożonych zamówień na podstawie informacji zwrotnej od dostawcy oraz kontrolę realizacji zamówień.

 • Świeże zapasy

  System pomaga osiągnąć równowagę pomiędzy dostępnością a brakiem odpisów. Biorąc pod uwagę dużą zmienność, nierównomierny popyt w ciągu tygodnia, datę ważności, szczelinę dostawy dostawcy w ciągu dnia można sprawić, że zarządzanie zapasami i marżami różnych kategorii towarów świeżych będzie bardziej precyzyjne.

 • Uzupełnianie i alokacja w wielu warstwach

  Bardzo dokładna prognoza, dotycząca zapasów bezpieczeństwa podczas zarządzania zapasami w magazynach regionalnych i centralnych. Uwzględniana jest prognoza popytu na poziomie DC i wszystkich części łańcucha dostaw, a także różne procesy biznesowe: true cross docking, pick by line, pick by zero oraz alternatywna opcja składowania.

3.237.31.191