Uzupełnianie zapasów

Uzupełnianie i alokacja w wielu strefach

Optymalizacja zapasów LEAFIO uwzględnia charakterystykę dostaw towarów i dokonuje bardzo dokładnej prognozy, dotyczącej zapasów bezpieczeństwa przy zarządzaniu zapasami w magazynach regionalnych i centralnych.

image - Uzupełnianie i alokacja w wielu strefach image - Uzupełnianie i alokacja w wielu strefach

LEAFIO multi echelon replenishment: JAK TO DZIAŁA

Uwzględniana jest prognoza popytu na poziomie DC oraz wszystkich części łańcucha dostaw, gdzie dostarczane są towary, a także różne procesy biznesowe związane z dostawą towarów do DC: true cross docking, pick by line, pick by zero oraz alternatywna opcja magazynowania.

 • icon-Zapewnienie równowagi zapasów icon-hover-Zapewnienie równowagi zapasów

  Zapewnienie równowagi zapasów

  Przejrzysty ujednolicony proces zarządzania zapasami w całej sieci handlowej ze względu na ścisłe powiązanie popytu i podaży towarów na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.
 • icon-Przejrzysty proces rotacji asortymentu icon-hover-Przejrzysty proces rotacji asortymentu

  Przejrzysty proces rotacji asortymentu

  Rotacja asortymentu w zakresie zarządzania zapasami staje się automatyczna i przejrzysta.
 • icon-Elastyczne ustawienia Twoich procesów biznesowych icon-hover-Elastyczne ustawienia Twoich procesów biznesowych

  Elastyczne ustawienia Twoich procesów biznesowych

  Istnieje możliwość naprawdę elastycznych ustawień algorytmu, dotyczących wszystkich niezbędnych czynników i cech procesu dostawy towarów.

System uwzględnia wszystkie parametry biznesowe i efektywne osobliwości zamówień

PARAMETRY DLA ROZKŁADU MAGAZYNU W DC
 • Aktualne zapotrzebowanie na produkt

  System ocenia bieżące zapotrzebowanie na towar w każdym sklepie, który jest uzupełniany przez centrum dystrybucyjne.

 • Prognozowane zapotrzebowanie na produkt

  Dla każdego sklepu dokonywana jest estymacja prognozowanego zapotrzebowania na towar, który jest uzupełniany poprzez DC. Pod uwagę brane są: liczba dostaw towarów przez zewnętrznego dostawcę do każdego sklepu w oparciu o harmonogram dostaw DC, sezonowość, akcje promocyjne i inne czynniki.

 • Całkowity popyt na towary w całej sieci handlowej

  Aktualny popyt na produkt na każdym poziomie oraz prognozowany popyt uwzględniający sezonowość, działania promocyjne i inne czynniki, daje całkowity popyt na produkt w całej sieci.

 • Prognozowany popyt na potrzeby magazynu

  Kalkulacja na poziomie magazynu występuje niezależnie od tego czy jest on pośrednikiem czy hurtownikiem. W tym przypadku prognozowany popyt jest szacowany w celu zaspokojenia potrzeb magazynu (magazynów) na odcinku dostawy, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych czynników.

 • Optymalizacja zamówienia z uwzględnieniem warunków dostawcy

  Następuje ogólna agregacja, optymalizacja zamówienia, jeśli jest to konieczne na podstawie warunków dostawcy, zamówienie jest zaokrąglane do krotności w górę.

 • Sprawdzanie poprawności zamówienia

  Ostateczne sprawdzenie poprawności zamówienia, aby niczego nie przeoczyć.

 • Automatyczne wysyłanie zamówienia do dostawcy

  Zamówienie jest generowane i wysyłane do dostawcy automatycznie lub akceptowane przez kierownika, w zależności od ustawień wybranych dla danego dostawcy.

PARAMETRY DLA SYSTEMU CROSS-DOCKING
 • Ogólne zapotrzebowanie na produkt

  Szacuje się łączne zapotrzebowanie sklepów na produkt na czas realizacji dostawy.

 • Współczynnik mnogości zamówienia

  W przypadku schematów pick by line i pick by zero, gdy opakowanie dostawcy może być rozpakowane w magazynie i podzielone na mniejsze partie w oparciu o dolną dystrybucję towarów z DC do sklepów, system może oszacować wielkość zamówienia i podjąć decyzję o zamówieniu w oparciu o zapotrzebowanie sklepów w jednostkach miary krotności DC.

 • Optymalizacja zamówienia z uwzględnieniem warunków dostawcy

  Następuje agregacja ogólna, optymalizacja zamówienia, jeśli jest to konieczne na podstawie warunków dostawcy, zamówienie jest zaokrąglane w górę do współczynnika krotności.

 • Sprawdzanie poprawności zamówienia

  Ostateczne sprawdzenie poprawności zamówienia, aby niczego nie przeoczyć.

 • Automatyczne wysyłanie zamówienia do dostawcy

  Zamówienie jest generowane i wysyłane do dostawcy automatycznie lub akceptowane przez kierownika, w zależności od ustawień wybranych dla danego dostawcy.

Number icon

LEAFIO - UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW W WIELU STREFACH ZALETY

20
%
Potencjalne zmniejszenie zapasów w DC przy zwiększonej dostępności w sklepach
30
%
Poprawa obrotów w całym łańcuchu
30
%
Zmniejszenie nadmiernych zapasów w DCs
15
%
Spadek kosztów magazynowania w związku z redukcją zapasów

Sprawdź demo optymalizacji zapasów LEAFIO.

Zwiększ obroty i rentowność swojego handlu detalicznego!

Twoje dane są przechowywane w celach komunikacji business-to-business. Zobacz naszą Polityką Prywatności

LEAFIO AI RETAIL PLATFORM:

 • Automatyczne uzupełnianie zapasów

  Kompleksowa funkcja, która obejmuje automatyczne obliczanie zapotrzebowania ilościowego na zamówienie, automatyczne generowanie zamówień, automatyczną wysyłkę zamówień, automatyczną edycję złożonych zamówień na podstawie informacji zwrotnej od dostawcy oraz kontrolę realizacji zamówień.

 • Świeże zapasy

  System pomaga osiągnąć równowagę pomiędzy dostępnością a brakiem odpisów. Biorąc pod uwagę dużą zmienność, nierównomierny popyt w ciągu tygodnia, datę ważności, szczelinę dostawy dostawcy w ciągu dnia można sprawić, że zarządzanie zapasami i marżami różnych kategorii towarów świeżych będzie bardziej precyzyjne.

 • Tablica rozdzielcza

  Dashboard został kreatywnie zaprojektowany dla nowego poziomu zaangażowania menedżerów w proces optymalizacji zapasów. Wizualny i przejrzysty jak nigdy dotąd. Możesz skupić się na tym, co najważniejsze, zrozumieć problemy bez głębokiej analizy; mówi Ci, gdzie szukać, aby podjąć decyzje menedżerskie.