LEAFIO Optymalizacja zapasów dla dystrybutorów

OPARTENASZTUCZNEJINTELIGENCJIROZWIĄZANIEDOOPTYMALIZACJIZAPASÓWIKOSZTÓWDLASPRZEDAWCÓWDETALICZNYCH

Z LEAFIO, osiągnij równowagę z Twoimi dostawcami i kanałami dystrybucji. Utrzymuj wysoką dostępność produktów bez nadmiernych zapasów. Uzyskaj dostęp do najdokładniejszych prognoz popytu i skutecznie zarządzaj wahaniami popytu. Śledź wpływ ekonomiczny i stosunek marży do odroczenia za pomocą dogłębnego modułu analitycznego z łatwym w użyciu interfejsem.

image - <span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">OPARTE</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">NA</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">SZTUCZNEJ</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">INTELIGENCJI</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">ROZWIĄZANIE</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">DO</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">OPTYMALIZACJI</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">ZAPASÓW</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">I</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">KOSZTÓW</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">DLA</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">SPRZEDAWCÓW</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">DETALICZNYCH</span> image - <span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">OPARTE</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">NA</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">SZTUCZNEJ</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">INTELIGENCJI</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">ROZWIĄZANIE</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">DO</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">OPTYMALIZACJI</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">ZAPASÓW</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">I</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">KOSZTÓW</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">DLA</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">SPRZEDAWCÓW</span><span class="--l --r hover:bg-[#B4DAE8]">DETALICZNYCH</span>

SPROSTANIE WYZWANIOM ZWIĄZANYM Z ZARZĄDZANIEM ZAPASAMI DYSTRYBUTORÓW:

 • Niedokładne prognozowanie popytu prowadzące do nadmiaru lub niedoboru zapasów

  Nadmierne zapasy mogą wiązać kapitał i przestrzeń magazynową dystrybutora, zwiększać koszty i prowadzić do starzenia się lub psucia produktów. Brak zapasów jest obarczony zaległymi zamówieniami, utratą sprzedaży i premii dla dostawców, a także prowadzi do niezadowolenia klientów, a nawet kar.

 • Nieefektywne procesy uzupełniania zapasów

  Nieefektywne procesy uzupełniania zapasów mogą prowadzić do opóźnień w ich uzupełnianiu, co skutkuje brakami lub nadmiernymi zapasami. Ręczne procesy uzupełniania zapasów, brak spójności lub słaba koordynacja z dostawcami skutkują nieoptymalnymi poziomami zapasów i zwiększonymi kosztami.

 • Ograniczony okres przydatności do spożycia i zarządzanie zapasami łatwo psujących się produktów

  Kontrolowanie okresu przydatności do spożycia i rotacji łatwo psujących się produktów ma kluczowe znaczenie dla dystrybutora. Niespełnienie tych warunków może prowadzić do psucia się produktów, zwrotów zamówień, utraty lojalności klientów oraz reputacji i przychodów dystrybutora.

 • Brak widoczności zapasów w czasie rzeczywistym

  Bez danych o zapasach w czasie rzeczywistym trudno jest podejmować świadome decyzje dotyczące uzupełniania zapasów i realizacji zamówień, co prowadzi do nierównowagi zapasów lub utraty wydajności pracy z klientami i dostawcami.

 • Zarządzanie sezonowymi i cyklicznymi wahaniami popytu

  Skuteczne zarządzanie poziomami zapasów w okresach szczytowego i pozaszczytowego popytu wymaga dokładnego prognozowania, terminowego uzupełniania zapasów i skutecznej kontroli zapasów.

 • Zapewnienie ciągłej kontroli efektywności ekonomicznej

  Niskie marże z czasami znacznymi odroczeniami płatności wymagają ciągłej koncentracji na efektywności kosztowej z dostawcami i klientami.

Quote icon
ZAUTOMATYZOWANE PROGNOZOWANIE OPARTE NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI FIRMY LEAFIO ZAPEWNIA MAKSYMALNE ZADOWOLENIE KLIENTÓW PRZY MINIMALNYCH KOSZTACH OPERACYJNYCH.

LEAFIO ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA DYSTRYBUTORÓW: JAK TO DZIAŁA

 • image-PROGNOZOWANIE POPYTU OPARTE NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DLA OPTYMALNEGO BILANSU ZAPASÓW image-PROGNOZOWANIE POPYTU OPARTE NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DLA OPTYMALNEGO BILANSU ZAPASÓW

  PROGNOZOWANIE POPYTU OPARTE NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DLA OPTYMALNEGO BILANSU ZAPASÓW

  Moduł prognozowania popytu został zaprojektowany z myślą o dokładnym planowaniu zapasów, pomagając dystrybutorom uniknąć kosztownych nadwyżek i braków magazynowych. Dzięki możliwości krótko-, średnio- i długoterminowego prognozowania sprzedaży na okres do 12 miesięcy, moduł ten pozwala zwiększyć dokładność zamówień, zoptymalizować wykorzystanie magazynu oraz poprawić ogólne planowanie i wydajność operacyjną. 

 • image-INTELIGENTNY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW image-INTELIGENTNY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW

  INTELIGENTNY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW

  Najnowocześniejsze oprogramowanie automatyzuje generowanie zamówień, optymalizuje ich ilość i inicjuje uzupełnianie zapasów w oparciu o prognozy popytu, poziomy zapasów, nadchodzące promocje, produkty w tranzycie i inne czynniki. Może to pomóc dystrybutorom zoptymalizować koszty zapasów, skrócić czas realizacji zamówień i uniknąć zakłóceń w dostawach.

 • image-ALGORYTMY NOWEJ GENERACJI DLA PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH I O OGRANICZONEJ TRWAŁOŚCI image-ALGORYTMY NOWEJ GENERACJI DLA PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH I O OGRANICZONEJ TRWAŁOŚCI

  ALGORYTMY NOWEJ GENERACJI DLA PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH I O OGRANICZONEJ TRWAŁOŚCI

  Dzięki zaawansowanym algorytmom predykcyjnym, analizie danych w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanym strategiom uzupełniania zapasów, nasze oprogramowanie umożliwia dystrybutorom efektywne zarządzanie świeżymi zapasami, redukcję odpadów, minimalizację zapasów i maksymalizację sprzedaży. Podczas generowania zamówień system uwzględnia daty ważności produktów, rozmiary opakowań dostawców, wahania popytu w ciągu tygodnia, harmonogramy dostawców i inne czynniki, aby zapewnić dostępność bez strat.

 • image-WNIKLIWY PULPIT NAWIGACYJNY: NOWY POZIOM WIDOCZNOŚCI ZAPASÓW image-WNIKLIWY PULPIT NAWIGACYJNY: NOWY POZIOM WIDOCZNOŚCI ZAPASÓW

  WNIKLIWY PULPIT NAWIGACYJNY: NOWY POZIOM WIDOCZNOŚCI ZAPASÓW

  Pulpit nawigacyjny zapewnia dystrybutorowi podgląd stanu zapasów w czasie rzeczywistym za pomocą przyjaznego dla użytkownika i intuicyjnego interfejsu. Codzienne podpowiedzi dotyczące pojawiających się problemów pomagają poprawić wydajność operacyjną i reagować na problemy w odpowiednim czasie. Narzędzie zapewnia szybki dostęp do konfigurowalnych raportów, a także wgląd w długoterminowe planowanie i opracowywanie strategii zarządzania zapasami.

 • image-SEZONOWOŚĆ W WIELU SCENARIUSZACH: WŁAŚCIWY ZAPAS WE WŁAŚCIWYM CZASIE&nbsp; image-SEZONOWOŚĆ W WIELU SCENARIUSZACH: WŁAŚCIWY ZAPAS WE WŁAŚCIWYM CZASIE&nbsp;

  SEZONOWOŚĆ W WIELU SCENARIUSZACH: WŁAŚCIWY ZAPAS WE WŁAŚCIWYM CZASIE 

  System automatycznie oblicza i stosuje współczynniki sezonowości dla regularnego asortymentu z sezonowymi wahaniami popytu i towarów sezonowych dostępnych w asortymencie tylko przez ograniczony czas. Aby zwiększyć dokładność zamówień, system zapewnia zestaw scenariuszy, które są stosowane w zależności od sytuacji rynkowej. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nie doświadczysz przedsezonowych niedoborów zapasów, a także nie będziesz mieć nadmiernych zapasów po szczycie sezonowym.

 • image-POTĘŻNY BI: MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ZAWSZE POD RĘKĄ&nbsp; image-POTĘŻNY BI: MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ZAWSZE POD RĘKĄ&nbsp;

  POTĘŻNY BI: MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ZAWSZE POD RĘKĄ 

  Ten dogłębny moduł analityczny opiera się na naszej rozległej praktyce w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw i pomyślnych wynikach wielu przypadków klientów. Właściwe wskaźniki KPI mają fundamentalne znaczenie dla skutecznego zarządzania zapasami w firmie dystrybucyjnej, ponieważ określają one przyszłą produktywność i przychody. Obliczanie tych wskaźników pozwala dowiedzieć się, gdzie inwestowane są środki operacyjne i kiedy przyniosą one zysk. 

 • image-ZARZĄDZANIE PROMOCJĄ: WYSOKI POZIOM PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I KONTROLI image-ZARZĄDZANIE PROMOCJĄ: WYSOKI POZIOM PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I KONTROLI

  ZARZĄDZANIE PROMOCJĄ: WYSOKI POZIOM PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I KONTROLI

  Wygodny kalendarz promocji umożliwia przeglądanie wszystkich przeszłych, bieżących i przyszłych promocji według konta, dostawcy lub kategorii. System nie tylko zapewni dostępność towarów przed kampanią, ale także terminowo uzupełni zapasy w trakcie jej trwania. Blok analityczny umożliwia analizę wyników kampanii w celu dalszego rozwoju lub dostosowania strategii promocyjnej.

Number icon

ZALETY OPTYMALIZACJI ZAPASÓW W DYSTRYBUCJI 

80
%
mniej pracy fizycznej
50
%
mniej nadmiernych zapasów
30
%
szybszy obrót

KORZYŚCI LEAFIO DLA SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH

 • icon-Lepsza widoczność i rotacja zapasów icon-hover-Lepsza widoczność i rotacja zapasów

  Lepsza widoczność i rotacja zapasów

 • icon-Zapasy i zapobieganie utracie sprzedaży icon-hover-Zapasy i zapobieganie utracie sprzedaży

  Zapasy i zapobieganie utracie sprzedaży

 • icon-Zwiększona wydajność ekonomiczna icon-hover-Zwiększona wydajność ekonomiczna

  Zwiększona wydajność ekonomiczna

 • icon-Terminowa i pełna realizacja dostaw dla klientów icon-hover-Terminowa i pełna realizacja dostaw dla klientów

  Terminowa i pełna realizacja dostaw dla klientów

 • icon-Przyjazny dla użytkownika interfejs i stałe wsparcie icon-hover-Przyjazny dla użytkownika interfejs i stałe wsparcie

  Przyjazny dla użytkownika interfejs i stałe wsparcie

 • icon-Mniejsze potrzeby i koszty związane z przechowywaniem zapasów icon-hover-Mniejsze potrzeby i koszty związane z przechowywaniem zapasów

  Mniejsze potrzeby i koszty związane z przechowywaniem zapasów

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W HANDLU DETALICZNYM, KTÓREMU ZAUFALI SPRZEDAWCY DETALICZNI NA CAŁYM ŚWIECIE

Nasi klienci działają w różnych branżach handlu detalicznego: sklepy spożywcze, supermarkety, apteki, drogerie, sklepy ze zdrowiem i urodą, sklepy spożywcze, sklepy monopolowe, sklepy z zabawkami i sklepy zoologiczne.

logo-0
logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6
logo-7
Na etapie wdrażania rozwiązania LEAFIO Inventory Optimization zauważyliśmy pozytywne zmiany w saldach, obrotach i pracy z towarami wolno rotującymi. Należy również zauważyć, że koszty pracy związane z zarządzaniem zapasami zmniejszyły się kwartalnie, umożliwiając skupienie zasobów na rozwoju biznesu

SPRAWDŹ DEMO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW LEAFIO

Zwiększ obroty i rentowność swojego sklepu!

Twoje dane są przechowywane w celach komunikacji business-to-business. Zobacz naszą Polityką Prywatności

LEAFIO AI PLATFORMA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ:

 • Zarządzanie zapasami LEAFIO
  Zarządzanie zapasami LEAFIO

  Oprogramowanie do optymalizacji zapasów jest przeznaczone do autonomicznego prognozowania, planowania popytu, automatyzacji generowania zamówień, uzupełniania zapasów na czas i utrzymywania płynnego działania każdego poziomu łańcucha dostaw w środowisku o niskiej przewidywalności i ciągłych zmianach.

 • Wydajność półki LEAFIO
  Wydajność półki LEAFIO

  Zwiększ marżę, sprzedaż i zadowolenie klientów dzięki optymalizacji planogramów, planowaniu pięter i realizacji zadań w sklepach. Płynnie organizuj i kontroluj złożone zarządzanie układem przy minimalnym wysiłku.

 • LEAFIO Promotion Intelligence
  LEAFIO Promotion Intelligence

  Ewolucja od złożoności do prostoty możliwa dzięki wieloczynnikowemu silnikowi prognozowania AI, który wspiera planowanie, koordynację, realizację i analizę wydajności dla wszystkich działów sprzedaży detalicznej uczestniczących w trudnym zadaniu zarządzania promocjami handlowymi.

44.192.92.49