WOG

Największa krajowa sieć stacji benzynowych, jako pierwsza oferująca innowacyjne podejście do obsługi klienta. 476 stacji benzynowych ze sklepami i kawiarniami na terenie całego kraju.

Gas & Oil

Sieć stacji paliw WOG wprowadziła ujednolicony system zarządzania merchandisingiem.

WOG jest jedną z wiodących sieci stacji paliw w Europie Wschodniej (499 lokalizacji). Sieć obsługuje dziennie około 250 000 klientów. Stacje paliw przyciągają konsumentów nie tylko wysokiej jakości paliwem, ale także jako miejsce relaksu dla kierowców, przekąską przy pysznej kawie, a także zakupem niezbędnych w podróży rzeczy. WOG od 20 lat jest liderem na rynku dzięki dobrze zorganizowanym procesom biznesowym, które firma stale optymalizuje.

WYZWANIE:

Zmniejszenie ręcznej pracy podczas tworzenia Planogramów

Projektowanie planogramu było zadaniem czasochłonnym, zwłaszcza podczas rotacji asortymentu. Komunikacja ze stacjami paliw była naprawdę słaba. Kierownik każdej lokalizacji zarządzał procesami merchandisingowymi według własnych kryteriów. Powiadomienia o zmianach w planogramach, a także raporty z ich realizacji były wykonywane ręcznie, a czasem wcale ich nie było, co skutkowało ogromnymi opóźnieniami.

Optymalizacja planogramu była pierwszym i najważniejszym zadaniem menedżerów.

Zaproponowano dwa rozwiązania:

 1. Zatrudnić więcej osób, co znacznie zwiększyło by koszty pracy.
 2. Uruchomić system, który zautomatyzowałby proces tworzenia planogramu i kontrolował jego wykonanie.

Wybór został dokonany na korzyść wysokiej jakości rozwiązania informatycznego. Głównym celem było znalezienie sprzedawcy zdolnego do wykonania głównych zadań merchandisingowych:

 • uproszczenie tworzenia planogramów;
 • scentralizowanie zarządzania merchandisingiem bez zatrudnienia dodatkowych pracowników;
 • przejęcie kontroli nad rozmieszczeniem towarów;
 • wdrożenie analizy wydajności merchandisingu w całym łańcuchu.

„Wszystkie zadania, jakie miała firma, zostały zrealizowane przez nowe rozwiązanie LEAFIO Planogram Optimization. Zespół WOG wysoko ocenił projekt planogramu, blok analityczny z generowaniem raportów oraz aplikację mobilną, w której menedżerowie wyznaczają zadania do kontroli układów.

Kluczową zaletą jest stale rozwijający się system oparty na chmurze. Rozwiązanie odpowiadało wymaganiom cenowym i jakościowym oraz spełniało wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem merchandisingiem.

To znacznie więcej niż tylko tworzenie planogramów. To kompleksowe narzędzie, które zapewniło nowe podejście do zarządzania merchandisingiem w sieci sklepów WOG”, Olga Gorbatenko, kierownik projektu w WOG.

PROCES:

Wdrożenie systemu zarządzania merchandisingiem to nic skomplikowanego

Pilotaż systemu został wprowadzony w 22 sklepach w kilku etapach. Najpierw zespół skonfigurował automatyczną wymianę danych między ERP a Leafio. Następnie asortyment został zweryfikowany. Specjaliści zaangażowani w projekt stworzyli szablony dla sprzętu detalicznego, wykonali planogramy wszystkich kategorii oraz stworzyli niestandardowe formaty. Plany pięter zostały automatycznie wgrane do Leafio.

Sklepy zostały połączone z powiadomieniami e-mail, a także z chatbotem do monitorowania bieżących zadań. Powiadomienia e-mail i chatbot zostały zastąpione aplikacją mobilną wydaną przez zespół LEAFIO, w wyniku której powstały aktualne planogramy dla dwudziestu dwóch stacji paliw wraz z ustaloną informacją zwrotną. Centrala mogła kontrolować układ sklepu i realizację zadań.

W ciągu trzech miesięcy współpracy zarówno zespół sprzedawców, jak i zespół sieci handlowej uruchomiły system zarządzania merchandisingiem w 22 sklepach. System został następnie przeskalowany do innych lokalizacji.

WYNIK:

Nowe podejście do układu pozycji w WOG

„Proces pełnej interakcji został uruchomiony. Sklepy są automatycznie informowane o zmianach planogramów. Centrala otrzymuje informację zwrotną o wynikach wykonanych zadań. Uzyskaliśmy dostęp do narzędzia do kontroli realizacji zadań w sklepach” – Olga Gorbatenko, Project Manager w WOG.

INTERAKCJA:

Nowy poziom

Aplikacja mobilna jest wysoko ceniona przez pracowników i kierownictwo. Na przykład elastyczne ustawienia uprawnień sprawiają, że planogramy są widoczne dla niektórych menedżerów i pomagają skoncentrować się na zadaniu. Kierownictwo monitoruje plan pracy w całym łańcuchu i kontroluje jego realizację. Nie marnuje się czas – system działa w chmurze, a dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Sklepy są automatycznie informowane o zmianach w planogramie, a centrala otrzymuje informację zwrotną o gotowym układzie. Obecnie zarówno kierownictwo centrali, jak i pracownicy są zadowoleni z wyników rozwiązania.

Menedżerowie skalują stworzone planogramy na inne sklepy za pomocą formatów. Wszelkie zmiany w planogramach są dokonywane szybko dzięki wydajnej analityce merchandisingowej zapewnianej przez system Leafio.

Mówiąc wprost, uzyskane wyniki przedstawiają się następująco:

 • dane są przechowywane w jednym systemie;
 • dane są codziennie wymieniane z aktualnymi informacjami o saldach, sprzedaży i asortymencie;
 • dostęp do stacji paliw i analityki planogramów;
 • trzykrotnie skróceny czas tworzenia planogramów;
 • brak ręcznej pracy z danymi skutkował zmniejszenie kosztów pracy i zapobiegł dodatkowym kosztom rekrutacji;
 • dostęp do kontroli realizacji zadań.

Na uwagę zasługuje optymalizacja asortymentu z dostępem do narzędzia merchandisingowego. Raporty pokazują najlepiej i najgorzej sprzedające się towary, a także analizę rotacji towarów w sklepach.

Leafio to oparta na chmurze usługa zarządzania układem sklepu. To doskonałe rozwiązanie informatyczne działające na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Zespół WOG korzysta z aplikacji mobilnej LEAFIO na terminalach do gromadzenia danych, a to samo urządzenie służy do odbioru towarów. System pozwala na zbudowanie dowolnej formy planu piętra, wypełnienie go niezbędnym sprzętem, rozmieszczenie towarów oraz kontrolę realizacji zadań w sklepach.

Stay informed - Join our mailing list!

Sign up for our newsletter to receive a monthly digest of our most valuable resources.