Fayno Market

Jak automatyzacja pomaga w procesach biznesowych związanych z merchandisingiem: Doświadczenie sieci handlowej Fajno Market.

Sklepy spożywcz

 • 100%

  procesu zarządzania halą sprzedaży zostało zautomatyzowanych

 • 85%

  skrócenie czasu generowania planogramu

„Fajno market” to sieć sklepów licząca 130 sklepy. Istnieją następujące rodzaje sklepów: dyskonty, sklepy ogólnospożywcze, sklepy przy ulicy, sklepy socjalne i sklepy alkoholowe. Asortyment obejmuje 8000 jednostek SKU. Sieć posiada własną produkcję i gastronomię, 28 piekarni, 17 pizzerii i 46 grilli, w których na obiad zawsze można znaleźć coś świeżego i smacznego.

Sieć „Fajno market” ma bardzo lojalnych klientów, o czym świadczy otrzymana w Ukrainie nagroda „Marka Ludowa 2019”.

WYZWANIE: JAK SPRZEDAWCY MOGĄ SZYBKO DOSTOSOWAĆ SIĘ DO ZMIAN ZEWNĘTRZNYCH

Detaliści w swojej działalności spotykają się z wieloma problemami, których rozwiązanie skutkuje albo wzrostem sprzedaży i rozwojem sieci, albo niekończącą się walką z konkurencją o dany segment rynku. Wiodącymi są firmy, które są na bieżąco z innowacjami i potrafią szybko wprowadzić je do rutynowych procesów. Łatwo dostosowują się do zmian. Jest to szczególnie widoczne w obecnych czasach, gdy zmieniają się nawyki konsumenckie i warunki rynkowe.

Sukces w dużej mierze zależy od optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych firmy. Strategia ciągłego doskonalenia polega na ciągłym poszukiwaniu obszarów problemowych i rozwiązaniu tego problemu. „Fajno Market” postanowił przemyśleć sposób zarządzania ekspozycją w sklepie. Po dokonaniu przeglądu swoich działań i kluczowych wskaźników wydajności, kierownictwo sieci zidentyfikowało szereg nierozwiązanych problemów:

 • Układanie zostało wykonane ręcznie;
 • Konstrukcję planogramów wykonano w Excelu, w tym nie uwzględniono gamę produktów;
 • Brak komunikacji pomiędzy pracownikami sklepu a centralą;
 • Brak kontroli nad ekspozycją i oceną jej efektywności, co prowadziło do powstawania nadwyżek i strat sprzedaży.

W związku z tym sieć detaliczna musiała ponownie przemyśleć swoje podejście do jednego z kluczowych procesów biznesowych w handlu detalicznym – merchandisingu. Oznaczało to regularną, systematyczną pracę nad sprawną ekspozycją towarów, konstruowanie planogramów dla każdego sklepu, monitorowanie ich realizacji oraz analizę wyników z późniejszymi korektami.

Podczas ręcznego konstruowania planogramu mogą wystąpić błędy, poza tym taki proces zajmuje dużo czasu. Wszelkie korekty planogramów stają się dość czasochłonne. A marnowanie czasu na zadania operacyjne w szybko zmieniającym się środowisku zewnętrznym nie jest korzystne dla sieci detalicznej. Dlatego sieć „Fajno Market” postanowiła wprowadzić w swoją pracę oprogramowanie, które pozwoli zminimalizować pracę ręczną, oraz zapewni pełną kontrolę nad wyświetlaczem. Wybrali Optymalizację Planogramu LEAFIO.

CELE WDROŻENIA SYSTEMU AUTOMATYZACJI MERCHANDISINGU

Kierownictwo sieci „Fajno Market” postanowiło kompleksowo podejść do wyeliminowania istniejących problemów, wprowadzając zautomatyzowany system Optymalizacji Planogramów LEAFIO. Rozwiązanie daje możliwość wykonywania następujących czynności online:

 • praca z bazą danych sklepu;
 • minimalizacja kosztów pracy przy konstruowaniu planogramów;
 • automatyczne wyświetlanie również w czasie rzeczywistym;
 • monitorowanie adekwatności asortymentu produktów;
 • tworzenie różnych raportów wydajności wyświetlania w kilka kliknięć;

WYNIK: KONSEKWENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W ZARZĄDZANIU MERCHANDISINGOWYM

Sieć „Fajno Market” radykalnie zmieniła swoje podejście do merchandisingu. Zarządzanie procesami przeszło w tryb zdalny: pracownicy sklepu pozostają w kontakcie z centralą za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Będąc online z dowolnego urządzenia, natychmiast otrzymują aktualne planogramy, na bieżąco dowiadują się o zmianach w asortymencie i przesyłają wyniki ekspozycji w formie fotoreportaży.

Oprócz istotnych zmian w podejściu do merchandisingu, firma zoptymalizowała pracę operacyjną z powierzchnią półkową i przestrzenią handlową.

 1. System zarządzania powierzchnią został zautomatyzowany: stworzono ujednoliconą bazę sprzętu handlowego dla sklepów różnych koncepcji, a przestrzeń została podzielona na strefy w celu efektywnego zarządzania ekspozycją.
 2. Zoptymalizowano proces konstruowania planogramów: pracownicy sieci nauczyli się konstruować szczegółowy układ ekspozycji towarów dla punktów sprzedaży każdej koncepcji według kategorii głównych grup produktowych. Automatyzacja zasadniczo skróciła czas pracy z planogramami.

„Zorganizowanie systemu zarządzania merchandisingiem znacznie poprawiło wskaźniki sprzedaży i obrotów, pomogło śledzić sytuację z produktami, przewidywać nadwyżki lub braki towarów i szybko wprowadzać zmiany w matryce produktów” – mówi kierownik sieci „Fajno Market”.

Automatyzacja merchandisingu zapewnia wymierne efekty w krótkim okresie.

Stay informed - Join our mailing list!

Sign up for our newsletter to receive a monthly digest of our most valuable resources.