Automatyzacja uzupełniania zapasów w handlu detalicznym

academy
 • 4 gru 2022
 • 5 min read
Cover: Automatyzacja uzupełniania zapasów w handlu detalicznym

Dlaczego uzupełnianie zapasów jest konieczne dla sprzedawców detalicznych?

Załóżmy, że w przerwie na lunch klient przegląda regały w Państwa sklepie. Wybiera produkt, który mu się podoba i postanawia kupić go przez Internet, ponieważ nie ma teraz czasu.

Gdy klient znajduje ten produkt w Państwa sklepie internetowym i chce go kupić, otrzymuje powiadomienie o "braku towaru". Jest w rozterce, ponieważ jeszcze 30 minut temu widział pożądany produkt na półce. Rozczarowany kupujący klika myszką i zapomina o tym produkcie na zawsze.

Wasza firma właśnie straciła łatwą sprzedaż. Dlaczego? Ponieważ działa na nieefektywnym systemie uzupełniania zapasów. Tymczasem efektywność uzupełniania zapasów w sklepie ma duży wpływ na rentowność firmy.

Co to jest uzupełnianie?

Uzupełnianie zapasów to regularne kupowanie produktu w celu zaspokojenia oczekiwanych potrzeb. Dzisiaj sprzedawcy detaliczni konkurują z ekspertem w dziedzinie zapasów, takim jak Amazon, który ma dobrze finansowaną i ugruntowaną operację realizacji zamówień. Utrata łatwej sprzedaży, jak w tym przypadku, powoduje straty detalisty w czasie.

Na szczęście tych strat w sprzedaży można uniknąć dzięki solidnej strategii uzupełniania zapasów. Aby ją stworzyć, firmy powinny zobowiązać się do następujących działań:

 • Przechwytywanie danych o zapasach online;
 • Uzyskanie pełnej widoczności łańcucha dostaw;
 • Współpraca z handlowcami, kierownikami zapasów, klientami długoterminowymi i dostawcami w celu tworzenia prognoz popytu i uzupełniania zapasów;
 • Identyfikacja czynników, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa prognozę popytu i strategię uzupełniania zapasów, w tym wejście lub wyjście konkurenta, popyt sezonowy i problemy z dostawcami;
 • Stworzenie planu awaryjnego dla Państwa działań w przypadku, gdy prognoza popytu się nie spełni;
 • Opracowanie zasad uzupełniania zapasów.

Planowanie dystrybucji jest często procesem indywidualnym. Uzupełnianie zapasów wymaga jednak właściwego zrozumienia zobowiązań dystrybucyjnych, aby zrealizować odpowiednie bieżące i przyszłe zamówienia.

Dlaczego uzupełnianie zapasów jest ważne?

Automatyczny system uzupełniania zapasów nigdy nie jest bezczynny. Stale monitoruje zapasy, sprzedaż i popyt. Ryzyko błędu ludzkiego jest całkowicie wykluczone. Dobry system uzupełniania zapasów uwzględnia również prognozowane zmiany popytu i dostosowuje zamówienia uzupełniające. Podnosi to poziom obsługi, powoduje wzrost sprzedaży i zwiększa zadowolenie klientów.

System przyczynia się również do:

 • Redukcja wydatków na proces;
 • Redukcja zapasów i poprawa rotacji zapasów;
 • Wyższy poziom usług.

Dobrze skalibrowany system uzupełniania zapasów w sklepie kategoryzuje artykuły indywidualnie i przypisuje im różne atrybuty. Umożliwia to ustalenie wyższych celów w zakresie poziomu obsługi dla produktów, które klienci uważają za najważniejsze i najczęściej kupują.

System uzupełniania zapasów może zarządzać nimi dokładniej niż jakikolwiek człowiek. Jeżeli zarządzanie zapasami odbywa się ręcznie, niemożliwe jest dokładne oszacowanie zapotrzebowania na każdy SKU. Zamiast tego trzeba zarządzać produktami jako grupami, stosując podstawowe reguły. Dlatego, jeżeli konieczne jest podniesienie ogólnego poziomu obsługi, zwykle zwiększa się bufor dostaw zapasów dla szerokiej gamy towarów, z których wiele skończy się nadmiarem. Z drugiej strony, kompetentny system uzupełniania zapasów w sklepie może obliczyć bezpieczną wielkość zapasów dla każdego SKU z osobna i ustawić je tak, aby najlepiej spełniały cele związane z poziomem obsługi, biorąc pod uwagę przewidywalność popytu, czas dostawy i dokładność dostawy każdego SKU. Większa dokładność w zarządzaniu zapasami, zapewniona przez dobry system uzupełniania zapasów, umożliwia jednoczesne zwiększenie poziomu obsługi i rotacji zapasów.

Korzyści te można osiągnąć szybko i łatwo. Oznacza to usprawnienie prognozowania popytu, zarządzania zapasami oraz określania okresów i liczby zamówień poprzez ich usystematyzowanie i dokładność, a także zwiększenie poziomu automatyzacji w rutynowych obszarach uzupełniania zapasów, aby Państwa zespół mógł skupić swoją wiedzę i doświadczenie na obszarach wymagających większej uwagi.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń naszych klientów z różnych obszarów handlu detalicznego, przeanalizowaliśmy wszystkie słabe punkty Waszej firmy i stworzyliśmy najbardziej efektywny system zarządzania zapasami - Leafio Inventory Optimization Solution.

To rozwiązanie oparte na chmurze pomoże Państwu szybko i dokładnie zidentyfikować obszary, które wymagają szczególnej uwagi. Pomoże to usprawnić zamawianie i dostawy w jak najkrótszym czasie, co doprowadzi do pomyślnej realizacji dalszej strategii rozwoju firmy poprzez zmniejszenie nadwyżek, zwiększenie sprzedaży i odciążenie przepływów pieniężnych.

Poza tym, dzięki systemowi Leafio Inventory można zminimalizować czynnik błędu ludzkiego przy generowaniu zamówień, opierając się wyłącznie na dokładnych danych pochodzących ze skomplikowanych obliczeń algorytmicznych, które identyfikują rzeczywiste zapotrzebowanie na poszczególne SKU w każdym punkcie utrzymywania zapasów.

Optymalizacja zapasów

Zarządzanie zapasami obejmuje nadzorowanie i optymalizację przechowywania, śledzenia i organizacji towarów lub aktywów firmy w celu zapewnienia wydajności.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu uzupełniania zapasów?

Firmy różnią się między sobą. Łańcuchy dostaw, struktura kosztów, styl zarządzania - wszystko jest na swój sposób wyjątkowe. Systemy uzupełniania zapasów powinny pasować do firmy, a nie firma do systemu. Powinny być dostosowane do specyfiki każdego łańcucha dostaw, a dostawca systemu powinien rozumieć biznes klienta w całej jego złożoności.

Przy wyborze systemu uzupełniania zapasów należy wziąć pod uwagę następujące istotne cechy:

 • System powinien wspierać automatyczne prognozowanie popytu na poziomie SKU i być w stanie automatycznie uwzględnić okresowe lub sezonowe wahania, jak również trendy i zmiany popytu;
 • System powinien być w stanie obliczyć efektywne poziomy zapasów na poziomie SKU, biorąc pod uwagę przewidywalność popytu, terminy i dokładność dostaw;
 • Usprawnienie liczby zamówień i okresów zamówień na poziomie dostawcy lub produktu pozwala zaoszczędzić pieniądze;
 • Połączenie zautomatyzowanych zamówień rutynowych z propozycjami zamówień na konkretne, krytyczne SKU, jak również zautomatyzowane zarządzanie wyjątkami, czyni proces uzupełniania zapasów bardziej wydajnym i zmniejsza zasoby niezbędne do jego obsługi.

Im więcej SKU firma ma do obsłużenia, tym większa korzyść z prawidłowego uzupełnienia zapasów w sklepie. Z reguły, jeżeli firma posiada kilka tysięcy produktów lub więcej, korzyść staje się naprawdę znacząca. Ponadto, jeżeli trzeba zarządzać kilkoma magazynami lub sklepami, korzyść wzrasta kilkakrotnie.

Podsumowanie

 • System uzupełniania zapasów zapewnia zwiększenie zysków;
 • Automatyczne uzupełnianie zapasów w sklepie to jeden z najszybszych sposobów na zwiększenie efektywności Państwa łańcucha dostaw;
 • Dobry system uzupełniania zapasów może ocenić Państwa potrzeby w zakresie uzupełniania zapasów szybciej, dokładniej i bardziej ekonomicznie niż naprawdę dobrze funkcjonujący zespół zaopatrzeniowy; 
 • Odciążenie Państwa menedżerów od ciężkiej pracy związanej z przetwarzaniem danych, aby mogli wykorzystać swoje doświadczenie, wspierać pracowników w ich pracy i sprawić, aby klienci polubili Państwa markę;
 • Dzięki udanemu uzupełnianiu zapasów detalista może realizować ustalone strategie promocyjne, cenowe i asortymentowe. Wygrana w grze o uzupełnianie zapasów nie tylko umożliwia realizację tych strategii, ale także pozwala na uzyskanie dodatkowych zysków dzięki minimalizacji poziomu zapasów i zmniejszeniu utraconej sprzedaży.
Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać comiesięczne podsumowanie naszych najcenniejszych zasobów.