Seria Jak to zrobić
Jak przegrać grę w zarządzanie zapasami na 7 sposobów. Część 2
Seria Jak to zrobić

Jak przegrać grę w zarządzanie zapasami na 7 sposobów. Część 2

15 min czytania
Irma Shypulia
Irma ShypuliaRetail Optimization Expert
jak-przegrac-gre-w-zarzadzanie-zapasami-na-7-sposobow-czesc-2

Zapasy to główny składnik majątku każdej firmy detalicznej. Efektywne zarządzanie zapasami i ich ciągły monitoring pozwalają przedsiębiorstwu pomnażać zyski i unikać nadwyżek zapasów oraz strat finansowych. Proszę przeczytać w naszym materiale w dwóch częściach, jakie czynniki wpływają na sukces sieci handlowej i jakich błędów w zarządzaniu zapasami należy unikać.

4. Brak procesu ciągłego doskonalenia z pomocą analityki i brak śledzenia ważnych KPI gospodarki magazynowej

Bez zrozumienia i szybkiego śledzenia bieżących KPI gospodarki magazynowej trudno jest osiągnąć wzrost i ulepszenia systemu. Ale dzięki zaawansowanej analityce mogą Państwo na bieżąco śledzić działalność biznesową, szybko identyfikować wahania, a jeżeli kluczowe wskaźniki zmienią się w złym kierunku, będą Państwo mieli czas na reakcję.

Zarządzanie zapasami w sieci handlowej sprowadza się do znalezienia równowagi pomiędzy rotacją towarów a maksymalnym zaspokojeniem popytu.

Zobaczmy, dlaczego należy oceniać efektywność zarządzania zapasami. Jakie problemy możemy rozwiązać?

1) Dzięki ocenie dynamiki i analizie efektywności zarządzania zapasami można zrozumieć, gdzie w łańcuchu dostaw koncentrują się pieniądze i jak szybko wrócą w postaci zysku. Zapasy są stale zmieniającym się wskaźnikiem, dlatego aby zobaczyć, jak wygląda sytuacja teraz w porównaniu do poprzednich okresów, monitoruje się ich dynamikę.

Oprócz śledzenia zmian w poziomie zapasów, należy również ocenić ich strukturę. Dzięki takiemu podejściu widzą Państwo, gdzie inwestowane są pieniądze i jak uniknąć niespodziewanych wydatków i strat.

Weekly stocks dynamics report

Tygodniowy raport dynamiki zapasów w Systemie Optymalizacji Zapasów Leafio

Struktura zapasów w handlu detalicznym dzieli się na trzy podstawowe kategorie:

W praktyce naszych klientów mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której przy braku nadwyżki towarów występowała niezadowalająca rotacja towarów. Punktem, który znacznie zwiększał obroty, była duża ilość zapasów w magazynach ekspozycyjnych i rezerwowych.

Analityka wyraźnie pokazuje stan zapasów w ujęciu pieniężnym i w liczbie towarów, dzięki czemu można szybko reagować na takie nierówności w zapasach i podejmować działania w celu ich wyeliminowania.

2) Porównanie punktów sprzedaży. Bardzo często w praktyce mamy do czynienia z sytuacją, w której dwa absolutnie identyczne sklepy, o tej samej powierzchni i formacie, mają zupełnie inne wskaźniki obrotu, zapasów i sprzedaży. Raport z analizą POS-ów i ich głównych KPI pozwala zidentyfikować najlepsze i najgorsze z nich i na tej podstawie zdecydować, które z nich należy zamknąć lub sformatować.

3) Dzięki regularnej analizie asortymentu można znaleźć problematyczne grupy produktów i dowiedzieć się, co się stało. Znajomość tych grup pozwala na dostosowanie procesów ich zakupu i uniknięcie nadmiernych zapasów i braków.

ABC(D) report

Raport ABC(D) w systemie optymalizacji zapasów Leafio

4) Śledzenie celów. Analiza efektywności zarządzania zapasami w pewnym okresie pozwala stwierdzić, czy osiągnęliśmy nasze cele, czy nie. A dopiero gdy zauważą Państwo, że konsekwentnie osiągają lub przekraczają cele, można podnieść poprzeczkę.

Radzimy, aby zawsze budować analitykę metodą drill-down, która pozwala szybko ocenić cały obraz, zidentyfikować odchylenia od normy, a następnie bardziej szczegółowo zbadać przyczyny ich wystąpienia. Wdrożenie wysokiej jakości systemu analitycznego sprawia, że najważniejsze informacje są szybko i łatwo dostępne, co upraszcza pracę menedżerów i pozwala im skupić się na punktach problemowych i rozwiązaniach, wszystko w czasie rzeczywistym.

Nie oferujemy tylko zestawu raportów. Nasz moduł analityczny jest kulminacją naszego wieloletniego doświadczenia w łańcuchu dostaw.

Wiemy na pewno:

Te i wiele innych aspektów specyficznych problemów w zarządzaniu zapasami są dogłębnie i wizualnie analizowane w module analitycznym BI.

5. Brak śledzenia rotacji zapasów w porównaniu z opóźnieniem płatności

Skutecznym modelem biznesowym dla wielu detalistów jest ujemny cykl konwersji gotówki (CCC). CCC mierzy liczbę dni, które upływają między zapłaceniem dostawcy a otrzymaniem zapłaty od klientów - im niższy wskaźnik, tym lepiej. Detaliści dążą do osiągnięcia jego ujemnej wartości. Zasadniczo detaliści mają do dyspozycji darmowy kredyt, finansowany przez dostawców. Dzięki temu modelowi biznesowemu sieć może się rozwijać, można otwierać nowe sklepy, wprowadzać technologie itd.

Wpływanie na poziom CCC, w rzeczywistości, może odbywać się na dwa sposoby:

Jeżeli chcą Państwo efektywnie wykorzystać ten model biznesowy, zalecamy zawsze porównywać obrót i opóźnienie dla danego dostawcy. Im większa różnica między odroczonymi płatnościami a obrotem, tym lepiej. Ocena obrotu towarowego danego dostawcy umożliwia uzgodnienie różnych terminów płatności w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

6. Brak zaangażowania wszystkich działów łańcucha dostaw

Zarządzanie zapasami jest procesem wielofunkcyjnym, w którym uczestniczy wiele działów: zakupy, logistyka, planowanie popytu, handel, operacje, marketing i inne. Działy te mogą wydawać się niezależnymi funkcjami, ale w efektywnym łańcuchu dostaw muszą w dużym stopniu współdziałać i pracować w sposób zsynchronizowany i skoordynowany, aby szybko identyfikować wąskie gardła w zarządzaniu zapasami. W praktyce, niestety, działy te są często w opozycji do siebie.

Problemy we współdziałaniu działów prowadzą do obniżenia wydajności pracowników i całego systemu, utrudniają rozwój innowacji, spowalniają reakcję na zmiany i z reguły taki konflikt we współdziałaniu pozostaje w systemie przez długi czas i eskaluje.

Dlaczego tak się dzieje?

Zwykle problemy leżą w nieprawidłowo zbudowanej strukturze organizacyjnej oraz w sprzecznym, niespójnym systemie KPI. Przyjrzyjmy się bliżej przyczynom problemów z interakcją między działami w łańcuchu dostaw i możliwościom ich rozwiązania:

1) Nieprawidłowa struktura organizacyjna, Kierownik Działu Zakupów jest zainteresowany innymi rzeczami.

Aby zapewnić efektywność i spójność pracy, ważne jest prawidłowe zbudowanie struktury organizacyjnej łańcucha dostaw. Częstym błędem jest wybór niewłaściwego kierownika ds. zarządzania zapasami. Na przykład, często dział zakupów jest w rzeczywistości podporządkowany działowi logistyki, chociaż istnieją konkurencyjne interesy:

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że najlepiej jest wyznaczyć dyrektora ds. łańcucha dostaw jako szefa zapasów/zamówień. Jaki to powinien być specjalista?

Zdarza się, że dział handlowy odgrywa rolę zamawiającego lub działy te są łączone. To również nie jest dobre, ponieważ zamówienia tracą przejrzystość z powodu osobistych premii od dostawców dla menedżerów kategorii. Motywacja menedżera kategorii koncentruje się na marży i sprzedaży, podczas gdy obrót odgrywa równie ważną rolę w efektywności zakupów. W związku z tym takie dopasowanie powoduje konflikt interesów, ponieważ zadaniem zamawiającego jest zapewnienie optymalnego poziomu zapasów, a zadaniem menedżera kategorii jest zdobycie większej ilości pieniędzy - jest to sprzeczność ze strony zarządzania zakupami. Najlepiej, aby bloki zakupów i zarządzania kategorią pracowały równolegle. Są to zupełnie różne obszary z własnymi zadaniami i KPI.

2) Szare strefy odpowiedzialności

Kolejnym błędem, który nie jest tak oczywisty, ale może spowolnić proces, jest brak podziału odpowiedzialności. Każdy specjalista powinien trzymać się swojego obszaru odpowiedzialności, rozumieć swoje KPI i współpracować z kolegami.

Odpowiedzialność można podzielić według różnych kryteriów:

Zaletą jest to, że taka osoba jest dobrze zorientowana w kategorii lub specyfice pracy z dostawcą. Jest jednak pewien minus - szkolenie takiego specjalisty zajmuje dużo czasu i trudno będzie go zastąpić, gdy odejdzie.

To podejście jest skuteczne w przypadku sieci handlowych, które mają punkty sprzedaży w różnych regionach. Kierownik regionalny jest dobrze zorientowany w specyfice rynku i zawiłościach współpracy z lokalnymi dostawcami.

ci, którzy zajmują się analityką, ci, którzy odpowiadają za promocje, oferty specjalne i sezonowość, ci, którzy pracują ze sklepami lub centrami dystrybucji,

kierownicy ds. regularnych zamówień lub pracujący z dystrybucją oraz

ci, którzy pracują z ryzykownymi dostawcami i wielkością zamówień.

3) Sprzeczny system KPI, na który nie można wpływać

Należy spróbować zbudować system wielofunkcyjnych wskaźników wydajności w taki sposób, aby każdy dział widział swój wkład w ogólną wydajność łańcucha dostaw.

W końcu KPI powinny eliminować konflikty interesów między specjalistami i pomagać im we wspólnej pracy nad osiągnięciem ogólnego celu firmy.

KPI dla zamawiającego doskonale sprawdza się w połączeniu z dostępnością i obrotem zapasów. Metryki te wzmacniają się wzajemnie i stanowią miarę stanu zapasów. Taka równowaga pozwoli wyeliminować następujące ryzyka:

Błędem byłoby dodawanie sprzedaży do KPI, ponieważ w praktyce zamawiający nie ma bezpośredniego wpływu na sprzedaż.

Jeżeli chodzi o menedżerów kategorii, ich najczęstszymi KPI są obrót i marża. Można dodać do nich wskaźnik obrotu, który zbilansuje i połączy się z KPI zamawiającego.

4) Złożoność przepływu pracy

Niektóre z czynników wpływających na zaangażowanie pracowników nie są tak oczywiste. Jedną z istotnych, ale stosunkowo łatwych do pokonania przeszkód są nieefektywne lub zbyt złożone przepływy pracy. Jeżeli pracownicy mają trudności ze zrozumieniem tego, co powinni robić, lub podczas wykonywania tych czynności napotykają na liczne przeszkody, trudno im będzie utrzymać zaangażowanie. Rozwiązanie tego problemu obejmuje dwa główne kierunki: szkolenia i dostosowanie organizacji pracy.

Odpowiednio zbudowana struktura organizacyjna i system KPI, uwzględniający motywację specjalistów, pomoże poprawić wyniki finansowe firmy. Wielu właścicieli firm nie docenia tej perspektywy i nie dostrzega bezpośredniego związku między strukturą zarządzania zapasami a zyskami sieci handlowej.

7. Brak przejrzystych relacji z dostawcami

Rozwijanie współpracy z kluczowymi dostawcami Państwa firmy jest ważne dla zapewnienia niezawodnych dostaw, konkurencyjnych cen oraz zrozumienia nowych trendów, które mogą mieć wpływ na Państwa działalność. Dla detalisty niezawodność dostawcy jest jednym z ważnych czynników, które wpływają na sukces całej firmy. Dlatego, aby skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw, muszą istnieć narzędzia i procedury oceny dostawców i ich wiarygodności. Jednocześnie niewielki procent firm prowadzi tego rodzaju analitykę, ponieważ trzeba przetworzyć ponad sto megabajtów i poświęcić na to dużo czasu.

Czy może Pan przytoczyć tę sytuację? Na dzień przed terminem dostawy dostawca informuje Państwa o jakichś nagłych problemach, np. o niewystarczającej ilości odpowiedniego produktu. Jeżeli takie sytuacje z partnerem są częste, kierownictwo często myśli o zmianie dostawcy i ponownie rozważa swoje zaufanie do wiarygodności partnera.

Każdy ma swoją własną interpretację pojęcia "niezawodność", ale przede wszystkim chodzi o to: 

Poniżej, na przykładzie bloku raportowania dostawców Leafio, przeanalizujmy, jak przydatna jest ta analityka dla sieci handlowej.

  1. Niezawodność dostawców i zamówienia to blok dwóch raportów zbudowanych na zasadzie drill-down: po pierwsze, raport zbiorczy dostarcza informacji o niezawodności wszystkich dostawców i ich udziale w firmie. Jeżeli znajdą Państwo w nim problem lub niezadowalające wskaźniki, można przejść do drugiego raportu i zbadać realizację zamówień przez konkretnego partnera bardziej szczegółowo, aż do pozycji.

Tutaj zamawiający znajdzie odpowiedzi na pytania dotyczące dokładności i terminowości realizacji zamówień i będzie mógł zdecydować o potrzebie utworzenia zapasu bezpieczeństwa, jeżeli występuje tendencja ciągłego niedostarczania towarów.

Supplier`s report

Raport dostawcy w Leafio Inventory Optimization System

  1. Statystyki danych zawierają zwizualizowane informacje (wykresy i diagramy) dotyczące głównych wskaźników KPI dostawcy:

Dla menedżerów ta analiza może być przydatna w poszukiwaniu pozycji negocjacyjnej w dialogu z dostawcą, ponieważ za pomocą dwóch kliknięć można uzyskać szczegółowe analizy wizualne dotyczące kluczowych wskaźników wydajności dostawcy.

Porównanie udziału dostawcy w zakupach i sprzedaży firmy, terminowości dostaw zamówień oraz wiarygodności dostawcy pomoże Państwu podjąć decyzję o celowości dalszej współpracy z tym partnerem lub można wysłać wiadomość, że warunki pracy muszą zostać zmienione.

Kontynuacja czytania w Części 1.


Irma Shypulia
Irma ShypuliaRetail Optimization Expert

POWIĄZANE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Nie przegap naszego cotygodniowego biuletynu

44.192.92.49