Seria Jak to zrobić
Jak zbudować zrównoważoną i skuteczną strategię merchandisingową w handlu detalicznym?
Seria Jak to zrobić

Jak zbudować zrównoważoną i skuteczną strategię merchandisingową w handlu detalicznym?

9 min czytania
Jane Medwin
Jane MedwinLEAFIO Co-Founder, Retail Optimization Expert
Effective Merchandising

Zintegrowane podejście i automatyzacja działań merchandisingowych to podstawa poprawy wydajności każdej sieci sklepów detalicznych. Jest to szczególnie ważne, jeśli menedżerowie nadal tworzą planogramy ręcznie w arkuszu kalkulacyjnym Excel lub przy użyciu narzędzi typu Illustrator - sprzedawcy detaliczni zdają sobie sprawę, że pracownicy spędzają zbyt dużo czasu na tworzeniu, wdrażaniu i optymalizacji planogramów.

Dzięki rozwiązaniu LEAFIO Shelf Efficiency proces merchandisingu można zautomatyzować i szybko skoordynować między działami i sklepami. A co najważniejsze, opiera się on na rzetelnych danych, eliminując wady ręcznego zarządzania i błędy ludzkie.

Narzędzia LEAFIO Shelf Efficiency obejmują główne etapy merchandisingu od momentu stworzenia planogramu do jego wdrożenia i otrzymania raportu realizacji zadania ze sklepu. Rozwiązanie pozwala również monitorować skuteczność wdrożonych zmian za pomocą informacyjnego bloku analitycznego. Detalista może jasno zrozumieć, które SKU znajdują się na półce i w jakiej ilości, a co najważniejsze, powód ich umieszczenia na półkach.

Rezultatem automatyzacji i wdrożenia skutecznej strategii merchandisingowej jest poprawa wskaźników KPI firmy. Oto średnie wyniki osiągnięte przez klientów LEAFIO po wdrożeniu rozwiązania: 7% wzrost sprzedaży, 16% mniej overstocków, 10% lepsza rotacja zapasów oraz 90% szybsze i wygodniejsze tworzenie planogramów.

6 etapów budowania skutecznej strategii merchandisingowej z wykorzystaniem najnowocześniejszego rozwiązania 

ETAP 1. Planowanie wyposażenia standardowego i niestandardowego

Tworzenie wyposażenia jest ważnym elementem planowania mikroprzestrzeni sali sprzedaży. Często sieci stosują nietypowe wyposażenie lub różni się ono w zależności od sklepu. W takim przypadku proces tworzenia planogramu staje się bardziej skomplikowany, ponieważ tworzenie wyposażenia powinno opierać się na indywidualnych parametrach.

LEAFIO Shelf Efficiency umożliwia wykorzystanie różnych szablonów do tworzenia zarówno standardowego, jak i specyficznego wyposażenia zgodnie z indywidualnymi parametrami. Na przykład nietypowe pojemniki mają być używane jako oddzielne wyposażenie w sklepie lub umieszczane na półkach lub regałach o niestandardowych rozmiarach. Mogą Państwo dodać półki ręcznie lub wypełnić je standardowymi półkami o różnych kształtach i rozmiarach.

Jeśli konieczne jest dodanie standardowego wyposażenia, można skorzystać z funkcji "autouzupełniania", wyczyścić ustawienia domyślne i utworzyć półki. Następnie półki można przesuwać i edytować, przydzielając niezbędne miejsce dla każdego SKU.

Wygenerowane wyposażenie jest zapisywane w bibliotece, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać do tworzenia nowych planogramów. Podczas pracy nad planogramem można zmieniać rozmieszczenie wyposażenia i półek, edytować ich parametry i zapewnić optymalny układ produktów na modelu sklepu. Po utworzeniu wyposażenia można umieścić produkty na półkach i zwizualizować ich wygląd w sklepie.

Equipment

ETAP 2. Konfiguracja powierzchni sprzedaży

W module makroprzestrzeni można tworzyć plany operacyjne i szkice sali sprzedaży, rozmieszczając i zmieniając położenie utworzonego wyposażenia. Można również analizować wpływ wprowadzonych zmian, w tym za pomocą mapy cieplnej, która wyraźnie pokazuje "gorące" strefy w sklepie i efektywność rozmieszczenia sprzętu.

Jeśli firma wcześniej zaprojektowała układy powierzchni sprzedaży w programie Autocad, można pobrać istniejące pliki ze starymi układami i na ich podstawie stworzyć interaktywny plan piętra w systemie LEAFIO. Interaktywność oznacza, że można otworzyć dowolny sprzęt i układ na planie oraz wyświetlić wszystkie niezbędne parametry, w tym dane dotyczące poszczególnych jednostek SKU.

ETAP 3. Tworzenie planogramów na podstawie analiz i danych każdego SKU

W trybie tworzenia planogramu można przeglądać opakowania i ogólny wygląd produktów na półkach, a także oceniać model planogramu w 3D. Sprzedawca detaliczny ma dostęp do danych o każdym konkretnym produkcie z unikalnym SKU: wymiary, liczba opakowań, liczba półek, cena, dostępność towarów w magazynie, współczynnik kompresji itp. Wszystkie te informacje nie są dostępne podczas ręcznego tworzenia planogramu w programie Excel - w takim przypadku widzą Państwo tylko "obrazek", ale nie rozumieją, jakie dane i wskaźniki się za nim kryją.

System LEAFIO umożliwia tworzenie planogramu za pomocą trzech metod:

Planogram można utworzyć indywidualnie dla konkretnego sklepu zgodnie z wprowadzonymi parametrami (wielkość wyposażenia, asortyment, wyniki sprzedaży itp.). Można również utworzyć standardowy planogram - "format" - dla określonych typów sklepów (zmiany w takich planogramach będą jednocześnie wyświetlane we wszystkich lokalizacjach). W razie potrzeby można skopiować unikalne wyposażenie i planogramy z jednego sklepu do drugiego, co oszczędza czas i wysiłek.

Microspace management

ETAP 4. Monitorowanie ekspozycji towarów w sklepach

Kontrola ekspozycji towarów jest ważna nie tylko dla sprzedawców detalicznych, ale także dla producentów i marek: muszą oni wiedzieć, czy ich towary zajmują określoną powierzchnię i czy są prawidłowo eksponowane. Aplikacja mobilna LEAFIO Shelf Efficiency służy do monitorowania realizacji zadań ekspozycyjnych na hali sprzedaży. Narzędzie to pozwala sprzedawcy lub producentowi być na bieżąco z aktualną ekspozycją w sklepie, prawidłową prezentacją produktów promocyjnych lub konkretnych marek.

Gdy tylko planogram zostanie utworzony lub zmieniony, sprzedawca może wysłać go bezpośrednio do sklepu detalicznego. Pracownicy otrzymują powiadomienie w aplikacji mobilnej (dostępnej dla systemów iOS i Android), wprowadzają niezbędne zmiany i wysyłają zdjęcie gotowej półki za pośrednictwem aplikacji mobilnej do centrali w celu weryfikacji.

Wykorzystanie skanera kodów kreskowych może przyspieszyć to zadanie. Po zeskanowaniu produktu pracownik sklepu natychmiast widzi wszystkie informacje o produkcie i miejscu, w którym powinien zostać umieszczony w aplikacji mobilnej. Dane dotyczące konkretnego SKU obejmują wymiary, dostępność w magazynie, koszt, nazwę dostawcy i inne parametry. Jest to przydatne narzędzie przyspieszające optymalizację miejsca na półce, którego skuteczność została już przetestowana w wielu projektach LEAFIO. 

"Wcześniej mieliśmy problem ze znalezieniem jednostek SKU, które znajdowały się nie tylko w magazynie, ale także na półkach sklepowych. Ale teraz, dzięki aplikacji mobilnej LEAFIO do optymalizacji planogramu, skanujemy kod kreskowy produktu i widzimy, na której półce SKU znajduje się obecnie i powinien się znajdować" - Chudo Market, zastępca dyrektora handlowego.

ETAP 5. Zbieranie danych i analiza skuteczności układu

Podczas tworzenia planogramów szczególną uwagę zwraca się na analitykę, która pomaga ocenić wykonane działania i ocenić ich skuteczność. Blok analityczny w LEAFIO Shelf Efficiency pozwala na analizę wydajności procesu merchandisingowego. System pozwala wybrać okres, dla którego należy przeanalizować sprzedaż, pobrać dane i zbadać wyniki wdrożenia układu.

LEAFIO Shelf Efficiency regularnie otrzymuje dane sprzedażowe z systemu księgowego. Na podstawie tych informacji rozwiązanie ocenia efektywność każdego SKU zgodnie z modelem ABCD. Wyniki będą wyświetlane w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, na przykład podświetlenie na jasnoczerwony kolor oznacza wysoką sprzedaż, a szary oznacza brak danych lub 0 sprzedaży.

System oferuje różne rodzaje raportów w formacie Excel, które można dostosować do specyfiki sprzedawcy detalicznego. Dane mogą być drukowane bezpośrednio z systemu, a także mogą Państwo automatycznie otrzymywać regularne raporty na swój adres e-mail. 

Shelf Efficiency posiada również dogłębny moduł analityczny, który zapewnia dostęp do dodatkowych 8 raportów wizualnych, takich jak LFL, salda, asortyment, struktura ekspozycji itp. Ponadto w tej sekcji można uzyskać zalecenia dotyczące zmian w układzie i raport na temat jego efektywności ekonomicznej. W ten sposób bezpośrednio zobaczą Państwo, czy Państwa ekspozycja jest opłacalna.

ETAP 6. Wprowadzanie zmian i optymalizacja przestrzeni na półkach

Dla sprzedawcy detalicznego analityka jest okazją do właściwej pracy nad błędami. Dlatego ostatnim etapem cyklu jest przetworzenie wyników i wprowadzenie niezbędnych zmian. Które SKU nie są sprzedawane w odpowiedniej ilości? Które obszary hali sprzedaży są pomijane przez klientów sklepu? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczą Państwu dane analityczne.

Na podstawie wyciągniętych wniosków sprzedawca może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany. Aby przyspieszyć ten proces, dostępna jest funkcja zarządzania grupami, dzięki której mogą Państwo dodawać i usuwać SKU z asortymentu całej sieci detalicznej w tym samym czasie i za pomocą zaledwie kilku kliknięć. W każdej chwili mogą Państwo również uszczegółowić istniejący planogram i zmienić ustawienia parametrów w systemie.

Po wprowadzeniu zmian pracownicy sklepu otrzymają powiadomienie na swoich smartfonach, wykonają zadanie i wyślą raport fotograficzny potwierdzający jego wykonanie.

Płynny cykl merchandisingowy z LEAFIO Shelf Efficiency

LEAFIO Shelf Efficiency to kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje pełny cykl procesu merchandisingu w sieci detalicznej, od tworzenia planogramu po otrzymanie raportu i danych analitycznych.

Jakie są korzyści z LEAFIO Shelf Efficiency dla biznesu?

LEAFIO Shelf Efficiency zapewnia kompleksowe podejście i poprawia wydajność łańcucha na każdym etapie. Rozwiązanie centralizuje zarządzanie operacjami merchandisingowymi, ustanawia stałą komunikację między sklepami a centralą, a co najważniejsze, tworzy wszystkie warunki do ciągłego funkcjonowania tego systemu. Efektem cyklicznego charakteru strategii merchandisingowej jest poprawa kluczowych wskaźników biznesowych i systematyczny wzrost przychodów sieci.


Jane Medwin
Jane MedwinLEAFIO Co-Founder, Retail Optimization Expert

POWIĄZANE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Nie przegap naszego cotygodniowego biuletynu

44.192.92.49